25
TAM

Alma Media - ketterä palvelukehitysyhteistyö

Petri Säkkinen - perjantai 25.1.2013

Alma Media logo

Tausta ja tarve

Alma Media otti vuonna 2007 käyttöön organisaation viestinnällisen intranet-kokonaisuuden, Walman,  hyödyntäen Microsoftin SharePoint-teknologiaa. Palvelun alkuperäiset lähtökohdat painottuivat tiedon tehokkaaseen jakeluun, jossa aktiivisia tiedon tuottajia oli rajallinen määrä.  Vuosien myötä Alma Median organisaatio on kuitenkin alkanut yhä aktiivisemmin hyödyntämään SharePoint-alustan mahdollistamia ryhmätyökäytäntöjä kuten projektityötiloja ja dokumenttien hallintaa.
 
Alkuvaiheen toteutusprojektin ja sitä seuranneiden jatkokehityshankkeiden jälkeen Walman kehitysmalli muutettiin pääosin reaktiiviseen malliin. Käyttäjien tuottaman sisällön määrän ja ryhmätyökäytäntöjen kehittyessä, palvelukonseptin aktiiviselle kehittämiselle kohdistui tarpeita. Tämän johdosta Alma Media lähti tietohallintojohtaja Juha Punnosen johdolla etsimään uudenlaista ketterää ja innovatiivista palvelukumppania.
 

Ratkaisu

Digital Illustrated ja Alma Media aloittivat kesän 2012 aikana ketterän palvelukehitysyhteistyön. Yhteistyön myötä Alma Median SharePoint-pohjaisten tuottavuusympäristöjen sovellustason ylläpitovastuut siirtyivät kokonaan Digital Illustratedille. Yhteistyön keskeisimpiä osa-alueita ovat palvelukehityksen aktiivinen ohjausryhmätyöskentely ja roadmap-pohjainen ketterä kehityspalvelu, jolla varmistetaan, että Walman palvelukehitys perustuu aina liiketoiminnan tarpeisiin.
 
"Pystyäksemme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla hyödyntämään Microsoftin tuottavuus- ja viestintäratkaisuja, tarvitsimme kumppania, joka osallistuu aktiivisessa roolissa organisaatiomme toimintatapoja palvelevien työkalujen kehittämiseen”,  kertoo Alma Median tietohallintojohtaja Juha Punnonen.
 
Yhteistyö alkoi siirtoprojektilla, jonka aikana Digital Illustrated otti olemassa olevien SharePoint-ympäristöjen kehitys- ja ylläpitovastuut itselleen koordinoidusti yhteistyössä Alma Median, entisen ylläpitotoimittajan kanssa. Selkeä ja hyvin toteutettu haltuunottoprosessi varmisti, että vastuiden siirto hoitui laadukkaasti ja nopeasti.
 
Digital Illustrated tarjoaa Alma Medialle osana kehityspalvelua extranet-pohjaisen itsepalveluportaalin, jonka kautta asiakkaan nimetyt yhteyshenkilöt pääsevät näkemään palvelupyyntötilanteen ja kehitystoimenpiteiden reaaliaikaisen statuksen sekä niihin liittyvän aikaisemman kommunikaation. Palvelumalli perustuu ennen kaikkea aktiiviseen viestintään, jossa Digital Illustratedin asiantuntijat ovat suoraan yhteydessä asiakkaan vastuuhenkilöihin puhelimitse ja palveluportaalin kautta.
 
Osapuolet ovat myös käynnistäneet ryhmätyö- ja hakukonseptien kehittämiseen liittyvän määrittely- ja roadmap-työn, joka tulee toimimaan perustana Walman ketterälle ja kustannustehokkaalle uudistamiselle. Ketterällä ja roadmap-pohjaisella jatkuvan kehityksen palvelumallilla vältetään kalliit kertainvestoinnit, joita intranet-palvelujen uudistamiseen on perinteisesti kohdistunut.

Digital Illustrated

Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.