Yhteisöllinen tiedonhallinta

Yhteisölliset tiedonhallintaratkaisumme nostavat työryhmien tuottavuutta tarjoamalla tehokkaat toimintatavat viestintään, jakamiseen, dokumenttien yhteiskäyttöön ja tiedon löytämiseen. Ratkaisut voidaan toteuttaa intranet ja extranet-ympäristöissä.

Itsepalveluratkaisut

Rakennamme yrityksesi tarpeita ja liiketoimintatavoitteita tukevat itsepalvelu- ja sähköisen asioinnin ratkaisut. Tehokkailla sähköisen asiakaspalvelun ratkaisuilla pystyt samanaikaisesti nostamaan asiakastyytyväisyyttä ja alentamaan kustannuksia.

Päätöksenteko

Suunnittelemme organisaatiosi tarpeita vastaavat analysointi- ja raportointiratkaisut roolipohjaisesti ja toteutamme ne osaksi päätöksentekijän sähköistä yhteistyöympäristöä. Päätöksentekoratkaisumme hyödyntävät jo tekemääsi investointia Microsoft-tuotteisiin.

Myynti ja markkinointi

Tehostamme myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua Microsoft Dynamics CRM-tuotteen avulla. Ratkaisumme nivoutuvat muuhun Microsoftin ratkaisuvalikomaan viestinnän, raportoinnin, dokumenttien hallinnan ja itsepalveluprosessien osalta.
Palvelumme perustuvat jatkuvaan
ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Palvelumme

Kartoitukset

Teemme liiketoiminnallisia nykytilakartoituksia, olemassa olevien ratkaisujen auditointeja ja Microsoft-tekniikoihin nojautuvia palvelukonsepteja.

Ketterä kehitysprojekti

Toteutamme ratkaisut tiiviissä asiakasyhteistyössä hyödyntäen ketterän kehityksen menetelmiä. Tuotamme testattuja lopputuloksia nopeasti ja laadukkaasti.

Jatkuva palvelukehitys

Perinteisen reaktiivisen ylläpidon lisäksi jatkuva yhteistyömallimme pitää sisällään roadmap-pohjaisen proaktiivisen palvelukehityksen.

Palveluiden jalkautus

Kiinnitämme erityistä huomiota toteutettujen ratkaisujen jalkauttamiseen palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tarjoamme käyttöönoton ja jalkautuksen tukea.

Digital Illustrated

Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.