Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 
Digital Illustrated Finland Oy 

 

Yhteystiedot 
Salomonkatu 1, 00100 Helsinki 
Puh: 020 780 9740 
Sähköposti: info@digitalillustrated.com 

 

Yhteyshenkilö
Petri Säkkinen  

Salomonkatu 1, 00100 Helsinki 
Puh: 040 864 3065 
Sähköposti: petri.sakkinen@digitalillustrated.com  

Rekisterin nimi  
Digital Illustrated Finland Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus  
Rekisteriä käytetään Digital Illustrated Finland Oy:n markkinointiin sekä asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitoon liittyvissä toimenpiteissä. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä, osallistuminen yrityksemme tapahtumiin ja niiden järjestämiseen tarvittavat tiedot, kampanjaviestintään ja sähköpostimarkkinointiin liittyvät tiedot.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen 
Henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot lähettämällä tarkastuspyyntö sähköpostitse osoitteeseen info@digitalillustrated.com. Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa myös tietoja koskevat oikaisut, täydennykset tai poistot.

Kielto-oikeus 
Henkilöillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ja säilyttäminen. Kiellosta tulee ilmoittaa osoitteeseen info@digitalillustrated.com.

Tietolähteet 
Asiakkaita koskevat tiedot on saatu asiakkailta itseltään suostumuksen kautta tai heidät on lisätty rekisteriin, jotta voimme täyttää henkilön työnantajan kanssa solmitun sopimuksen ehdot.

Tietojen luovutus ja siirto 
Tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus 
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu roolipohjaisesti vain valituille Digital Illustrated Finland Oy:n työntekijöille. 

Digital Illustrated

Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.