25
TAM

Handelsbanken - sähköinen yhteistyöympäristö

Petri Säkkinen - perjantai 25.1.2013

Tausta ja tarve

Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni. Pankilla on toimintaa kaikkiaan 22 maassa eri puolilla maailmaa. Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.
 
Handelsbankenin Suomen ICT-organisaation sisäinen viestintä perustui aikaisemmin vahvasti sähköpostiin. Esimerkiksi aikataulutetut järjestelmäpäivitykset ja muut tärkeät ICT-organisaation toimintaan liittyvät tiedotukset jaeltiin pääosin sähköpostin välityksellä ja dokumenttien hallinta oli toteutettu levyjaoilla.
 
Dokumenttien hallintaan ja yhteiskäyttöön kaivattiin tehokkaampia toimintamalleja perinteisten levyjakojen tilalle. Dokumenttien viimeisimpiä versioita siirtyi lisäksi monesti sähköpostien liitetiedostoina käyttäjiltä toisille. Samoin dokumenttien versionhallintaan liittyvissä käytännöissä oli kehitettävää.
 
Johtuen viestintä- ja tuottavuushaasteista, Handelsbankenin ICT-organisaation johto päätti lähteä evaluoimaan vaihtoehtoisia tapoja kehittää dokumenttien hallintaa, sähköisiä ryhmätyöskentelykäytäntöjä ja hyödyntää yhteisöllisempiä toimintamalleja sisäisen viestinnän tukena.
 

Ratkaisu

Handelsbanken oli tutustunut Microsoftin SharePoint-tuotteeseen ja tunnisti alustan potentiaalin, mutta havaitsi samalla, että tuotteen tehokas hyödyntäminen pelkästään sisäisin voimin vaatisi aikaa ja opiskelua, jotta ratkaisusta saataisiin parhaat tehot irti. Tätä varten tarvittiin asiantuntevaa ja ketterää kumppania palvelun suunnitteluun ja toteutukseen.
 
Digital Illustrated kävi Handelsbankenin tarpeet ja liiketoiminnalliset tavoitteet läpi, ja ehdotti ketterään kehitysmalliin pohjautuvaa käyttöönottoprojektia, jossa ratkaisu toteutetaan pienissä paloissa ja tiiviissä asiakasyhteistyössä. Projektin painopisteenä oli ennen kaikkea toimintatapojen kehittäminen ja parhaitten käytäntöjen jalkauttaminen asiakkaan organisaatioon.
 
"Digital Illustratedin asiantuntijat saivat nopeasti kiinni tarpeistamme ja heiltä löytyi valmiiksi mietittyjä, ryhmätyöhön liittyviä konsepteja ja käytäntöjä, joiden pohjalta saimme uuden järjestelmän käyttöömme nopeasti ja kustannustehokkaasti", kertoo Handelsbankenin tietohallintojohtaja Susanna Metsäaho.


Digitaalinen yhteistyöympäristö

Digital Illustrated suunnitteli ja toteutti loppuvuoden 2012 aikana Handelsbankenin Suomen ICT-organisaation käyttöön Microsoft SharePoint Server 2010 -pohjaisen ryhmätyöratkaisun. Ratkaisussa hyödynnettiin vahvasti tuotteen valmisominaisuuksia työtilojen, haun ja dokumentinhallinnan osalta. Palveluun toteutettiin Handelsbankenin brändiohjeiston mukainen ilme sekä sivustot, työtilat ja käyttäjien omat sivustot yhteen nivova yhtenäinen, parhaitten käytäntöjen mukainen navigaatio.
 
Järjestelmäpäivitysten ja muiden aikataulutettujen tapahtumien esittämiseksi palveluun toteutettiin listamuotoinen esitystapa palvelun etusivulle ja koko ruudun näkymänä heijastettavaksi ulkoiselle näytölle, joka sijoitettiin Handelsbankenin taukotilaan.  Sähköisen työympäristön keskeisen näkymän tuominen fyysiseen sosiaaliseen tilaan tuki myös palvelun jalkautumista organisaatiossa.

Digital Illustrated

Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.