01
HUH

Tinder for Business - työntekijälähettilyyden uusi aikakausi!

Milja Nohynek - perjantai 1.4.2016

Tinder

Digitalisaation myötä käynnissä oleva kuluttajakäyttäytymisen muutos edellyttää uudenlaisia panostuksia asiakkaiden kohtaamisessa. Tuputtavan markkinoinnin sijaan brändien tulee olla siellä missä asiakkaatkin ovat. Yksi viime vuosien kovimpia juttuja on ollut työntekijälähettilyys, eli yrityksen oman henkilöstön valjastaminen yrityksen ilosanoman kertomiseen työntekijöiden omien verkostojen kautta. Myös Digital Illustrated on perehtynyt aiheeseen tuoreessa case-tutkimuksessaan – Tinderin kautta.

Tinder for Business - uusi aluevaltaus

Digital Illustrated on laajentanut alkuvuoden aikana asiakaskokemuksen johtamisen palveluvalikoimaansa kattamaan työntekijälähettilyyden uutena asiakkaiden kohtaamiskanavana. Tänä keväänä aloitettu pilotti erään merkittävän kuluttajabrändin kanssa keskittyi Tinder-palvelun valjastamiseen yrityksen asiakaskokemuksen parantamisessa ja potentiaalisten asiakkaiden kohtaamisessa. Konsultointipalvelu brändättiin nimellä Tinder for Business, ja sen ytimessä ovatkin aitojen, mitattavien businesshyötyjen saavuttaminen Tinderin käytöllä.

Miksi Tinder?

Yksinkertaisesti Tinder kokoaa yhteen erittäin suuren osan lokaalista asiakaskunnasta, ja hyvällä profiililla varustetut työntekijälähettiläät saavuttavat huomattavan suuren näkyvyyden. Pilotin projektipäällikkö, Tinder-yhteisöpäällikkö Pauli Kongas kertoo alkukartoituksen lopputulemasta:

"Tulokset yllättivät meidätkin. Toteutimme laajan kartoituksen asiakkaan kanssa, valjastaen Azure Machine Learning -palvelun pilotointidatamme analysointiin. Tulokset osoittivat kiistatta, että suuri osa asiakkaista ja jopa potentiaalisista asiakkaista ovat Tinderissä, ja työntekijälähettijyyden ja markkinoinnin ROI olivat aivan eri luokkaa muihin palveluihin nähden."

Tinder päihitti siis muut tutkimuksen vertailukohdat: Periscopen, SnapChatin ja Facebookin. Tarkemmasta analyysistä ollaan julkaisemassa white paper yhteistyössä asiakkaan kanssa. "Toivomme, että voimme kantaa oman kortemme kekoon digitalisaation hämmentämille asiakkaille ja näyttää selkeitä tuloksia digipalveluiden käyttäjien reagoinnista", toteaa Kongas.

Tinder-käyttäjän 5 käskyä

Kartoituksen jälkeen käynnistettiin varsinainen projektin toteutusvaihe. Projekti toteutettiin laajana kampanjana myös sisäisesti, kun vapaaehtoisia työntekijälähettiläitä haettiin hyvin uudenlaiseen projektiin. Kymmenen lähettilään joukko istutettiin työpajoihin, joissa koulutus ja konsultointi keskittyi ensi sijassa yrityksen brändilupauksen hallintaan, asiakaskohtaamiseen eri palveluissa - sekä toki työntekijälähettiläiden Tinder-profiilin tason nostamiseen. Johtava Tinder-konsultti Milja Nohynek kertaa tunnetut viisi avainkäskyä, joista lähdettiin koulutuksissa liikkeelle:

  1. Ole oma itsesi - niin keskusteluissa kuin kuvissakin.
  2. Lataa palveluun vähintään kolme kuvaa. Niissä on hyvä esiintyä hieman eri kuvakulmista, läheltä ja kauempaa. Omia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita kannattaa tuoda kuviin mukaan. Huomioi myös kuvien laatu - epätarkat kuvat eivät houkuttele katsomaan lisää.
  3. Kirjoita itsestäsi kuvaus, edes muutamalla sanalla. Siinä kannattaa kiinnittää huomio positiivisiin asioihin, mutta myös kieliasu on yllättävän tärkeä - esimerkiksi jos ei osaa yhdyssanoja, kannattaa pyytää ystävää oikolukemaan kuvaus.
  4. Lisää ajankohtaiset työ- ja opiskelutiedot Facebookiin. Jos näitä ei ole, jätä ne mieluummin tyhjäksi. "Elämän koulu" ja "Oravanpyörä" eivät tutkitusti keskimäärin houkuttele vastapuolta.
  5. Muista hyvät käytöstavat:) Esimerkiksi vaikka et olisikaan kiinnostunut toisesta, on kohteliasta vastata jokaiseen viestiin ennen kuin poistaa matchin listaltaan.

Milja on kerännyt itsekin melkoisesti kokemuksia Tinderin maailmassa. Bonuskohtana hän vinkkaa, minkälaisia kuvia  miehiltä tulee tyypillisesti vastaan: "Jos haluaa välttää yleisimmät kuvatyypit, niin ei peiliselfieitä, salikuvia, kalakuvia tai autokuvia. Mutta todellisuudessa ei voi sanoa, että tietyntyyppiset kuvat olisivat huonoja Tinderiin. Kaikki riippuu siitä, mitä etsii. Ja kun sen tietää, niin me osaamme auttaa optimaalisen profiilin luomisessa."

Tinder - asiakaskokemus uudelle tasolle 

Tinder for Business -ohjelman käyttöönoton myötä asiakasyrityksessä nähtiin heti positiivisia merkkejä markkinan reagoinnista työntekijälähettilyyteen. Ohjelman ollessa yhteydessä asiakastiedon integraatioon, yrityksellä on täysi näkyvyys kampanja-, kanava-, ja mediakohtaisiin tuottoihin. Työntekijälähettilyyden valjastaminen näkyi tuloksissa selkeästi asiakaskokemuksen parantumisessa. Kongas tiivistää projektin jälkeiset tunnelmat:

"Projekti toi tärkeitä onnistumisen kokemuksia niin työntekijälähettilyyden saralla kuin koko asiakaskokemuksen kentälläkin. Plussana voi mainita, että valitut pilottikäyttäjät olivat huomattavan tyytyväisiä saamaansa huomioon Tinder-kentällä", Pauli hymyilee. "Ainoa huono puoli Tinder for Busineksessa onkin, ettei sinne voi ihan kaikki mennä. Nykyään pitää vielä olla sinkku, jotta on sosiaalisesti hyväksyttävää käyttää Tinderiä. Olemme kuitenkin kehittämässä Digital Illustratedilla erinäisiä ratkaisuja, joilla tämäkin ongelma on kierrettävissä."

Varmista Tinder-kilpailuetusi aloittamalla heti!

Olet ehkä jo aloittanut toimenpiteet Tinder-työntekijälähettijyyden aktivoimiseksi yrityksessäsi tai kenties vasta suunnittelemassa liikelleelähtöä. Ota yhteyttä ja kerromme kilpailuedun varmistamisesta ja uuden liiketoiminnan luomisesta, sekä Microsoft Azure ja analytiikka-tuotteiden kustannustehokkaasta hyödyntämisestä osana liiketoiminnan digitalisaatiota.

Digital Illustrated

Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.